Školící středisko

Školicí středisko K.B.K. fire, s.r.o.

Označení projektu:

CZ.1.03/5.2.00/12.00188

Příjemce podpory:

K.B.K. fire, s.r.o.

Cíl projektu:

Náplní projektu je zakoupení budovy, její rekonstrukce a modernizace (způsobilými výdaji projektu bude jen část týkající se školicího střediska). Dále pak vybavení potřebným nábytkem, počítačovou technikou, software a ostatními záležitostmi týkajícími se školicího střediska (dále ŠS).

Cílem projektu je vybudovat a provozovat infrastrukturu určenou pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů a tím zlepšit kvalitu zázemí pro vzdělávání, jeho organizaci a pro řízení personálních činností a dalších aktivit souvisejících s komplexním rozvojem lidských zdrojů vlastní firmy a firem sektoru průmyslu a podnikání.

Ve ŠS budou probíhat různé druhy školení pro firmy z podporovaných CZ-NACE a to školení zaměřená především na požární ochranu, bezpečnost práce, ochranu zdraví při práci, požární bezpečnost staveb, odbornou přípravu zaměstnanců firem, odbornou přípravou preventivních požárních hlídek pro činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím, školení zabývající se projektovou, dodavatelskou i revizní činností v oblasti elektrických zařízení a elektrických rozvodů atd.

Objem finančních prostředků:

5.079.600,- Kč

Doba realizace projektu:

2010 – 2012

Podrobnější informace jsou dostupné na stránkách:
Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací


skolicistredisko1