Projekčná činnosť v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb

Spracovávame projektové dokumentácie  v oblasti požiarnej ochrany na všetkých stupňoch realizácie výstavby až po prípravu kolaudácie v spolupráci s dotknutými orgánmi HaZZ.