Zariadenie na prirodzený odvod tepla a splodín horenia

Hlavnou funkciou zariadenia na prirodzený odvod tepla a splodín horenia je zabezpečiť kontrolovaný odvod splodín horenia a tepla za súčasného prívodu čerstvého vzduchu. Jeho úlohou je znížiť a ustáliť teplotu v danom dymovom úseku a vytvoriť pri podlahe vrstvu s nízkym výskytom dymu. Týmto spôsobom vzniknú únikové cesty pre osoby nachádzajúce sa v objekte a zásahové cesty pre ľahší prístup jednotliek hasičského a záchranného zboru. Znížením teploty a redukciou dymu v priestore zariadenie zamedzuje vzniku sekundárnych požiarov i nekontrolovateľne rozvinutého požiaru.  Zamedzuje vzniku  poškodenia zdravia  a rozsiahlym škodám na majetku.

Z našej produkcie Vám predstavujeme výrobky CARBOHEAT CO2  a ARCHHEAT CO2.

Sú certifikované podľa STN EN 12 101-2 a výrobky sú označované značkou zhody CE.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Katalogový list CARBOHEAT CO2

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA        OLYMPUS DIGITAL CAMERA   Katalogový list ARCHHEAT CO2