Požiarne rolety

Požiarna roleta Firotex-V, ako jeden z druhov požiarneho uzáveru, slúži k oddeleniu dvoch požiarnych úsekov (dvoch priestorov). Táto roleta je v bežných podmienkach vytiahnutá (nie je vidieť) a spúšťa sa iba v prípade požiaru a to automaticky, od systému elektrickej požiarnej signalizácie popr. od podobne citlivého zariadenia. Z hľadiska bezpečnosti je možné  roletový požiarny uzáver  Firotex-V spätne otvoriť aj pri výpadku elektrickej energie na základe napojenia na autonomny záložný zdroj elektrickej energie.
Naše požiarne rolety  Firotex-V boli odskúšané v súlade s požiadavkami normy STN EN 14600 v nadväznosti na skúšky požiarnej odolnosti podľa STN EN 1634-1 a nadväzujúcich noriem. Majú deklarovanú požiarnu odolnosť podľa STN EN 13 501-2:
EW 15 DP1-C1
EW 30 DP1-C1
Pomocou vodného skrápania sme schopní dosiahnuť požiarnej odolnosti:
EW 45 DP1-C1 až EW 120 DP1-C1, popr. EI 15 DP1-C1 až EI 120 DP1-C1
Rozmer  roliet FIROTEX-V je možné upraviť podľa požiadaviek a stavebnotechnických možností stavby.

Popis konštrukcie:
Nosné konštrukcie uzáveru sú vytvorené z oceľových plechov. Výplň otvoru tvoria špeciálne textílie. Textília je navinutá na oceľovej rúrkovej hriadeli, do ktorej je osadený trubkový elektromotor. Hriadeľ je pomocou dvoch konzol (konzola motora, konzola hriadeľa) uchytená ku stavebnej konštrukcii. Konzoly s hriadeľou sú zakryté plechovými krytmi. Krycie plechy sú k stavebnej konštrukcii uchytené pomocou držiakov z plechu a koncovými konzolami hriadeľa a motora.
Na vodorovnú konštrukciu požiarnej rolety nadväzujú zvislé vodiacej lišty (výjazd), v ktorých je osadená špeciálna textília. Textília je na spodnej hrane vybavená vodiacou lištou a hranovým profilom.
Povrchová úprava viditeľných prvkov, okrem vlastnej špeciálnej textílie môže byť vykonaná vo farebnej škále podľa požiadaviek zákazníka (RAL).

DSC04869

 

Katalogolist