Zariadenie na nútený odvod tepla a splodín horenia

Zariadenie na nútený odvod  tepla a splodín horenia využíva fyzikálny princíp vytvárania podtlaku v miestnosti (dymovej sekcii) prúdením odsávaného vzduchu, ktorý je odsávaný aktívnym zariadením – požiarnym ventilátorom.

Zvyčajne  je riešené prostredníctvom:

 • Axiálnych požiarnych ventilátorov na odvod  tepla a splodín horenia;
 • Radiálne požiarnych ventilátorov na odvod  tepla a splodín horenia;
 • Potrubných ventilátorov na odvod  tepla a splodín horenia;
 • A potrebného príslušenstva (potrubných trás, regulačných klapiek atď);

Takto navrhnuté zariadenie musí spĺňať požiadavky harmonizovanej normy STN EN 12 101-3: Zariadenia na odvod dymu a tepla – časť 3: Technické podmienky pre ventilátory na odvod  tepla a splodín horenia (máj 2003).

Deklarácia vlastností, ktoré musia spĺňať zariadenia na odvod  tepla a splodín horenia:

 • klasifikácie z hľadiska časovej teplotné krivky – F300, F400, F842, kedy ventilátor má pracovať pri teplote uvedenej pri písmene F po minimálnu požadovanú dobu 120 min;
 • klasifikácie z hľadiska časovej teplotné krivky -F 200, F 600 pre ventilátory s klasifikáciou F200 a F600 je minimálna požadovaná doba činnosti ventilátora pri teplote 200 a 600 ° C 60 minút;
 • objemový prietok a tlak – Objemový prietok ventilátorom sa nemá po príslušnú dobu testu meniť viac ako 10% a statický tlak o viac než 20%;
 • zaťaženie vetrom – Ventilátor, ak je vybavený klapkami popr. žalúziami, sa musia otvoriť najdlhšie za 30 sekúnd proti tlaku vetra 200 Pa;
 • zaťaženie snehom – Klasifikácia SL 0 – SL 1000, kedy sa musí ventilátor otvoriť do účinnej aerodynamickej polohy najdlhšie do 30 sekúnd po aktivácii (hodnota pri SL znamená tlak napr. snehu v Pa);
 • prevádzka pri nízkej teplote – Ventilátor s nezávisle ovládaným regulačným zariadením musí vyhovovať z hľadiska T / -25 /, T / 00 /;
 • spoľahlivosť – Ventilátor s nezávisle ovládaným regulačným zariadením musí spĺňať klasifikáciu Re 50, Re 1000;
 • výkonové dáta ventilátora – Dodávateľ ventilátora musí udávať zoznam aerodynamických a akustických vlastností v súlade s ISO 5801 s ohľadom na pracovné teploty požiarneho ventilátora;

Zariadenie na nútený odvod  tepla a splodín horenia  – predovšetkým požiarne ventilátory sú certifikované podľa STN EN 12 101-3. Naša spoločnosť dodáva ventilátory, ktoré sú označované značkou zhody CE.

Katalogový list