Kontakty

Kontakty SK

Ing. Daniela Kyselová

konateľ společnosti
kyselova@kbkfire.sk
+421 910 973 834

Petr Koláček

konateľ společnosti
kolacek@kbkfire.cz
+420 777 721 966

Ing. Kamil Koziel

majiteľ společnosti
koziel@kbkfire.cz
+420 777 748 494

Ing. Martin Bebčák

majiteľ společnosti
bebcak@kbkfire.cz
+420 608 264 284

Ing. Martin Ďuriník

projektový manažér
durinik@kbkfire.sk
+421 903 573 835

Jana Melišíková

ekonómka spoločnosti
kbkfire@kbkfire.sk
+421 911 973 833

Česká republika

K.B.K. fire, s.r.o.

Heydukova 1093/26
702 00 Ostrava-Přívoz

tel: +420 553 810 560
fax: +420 596 920 724

email: obchod@kbkfire.cz
email: projekce@kbkfire.cz
www: www.kbkfire.cz

Slovenská republika

KBK fire, spol. s r.o.

M.Rázusa 9
010 01 Žilina

tel: +421 417 630 632
fax: +421 417 630 632

email: obchod@kbkfire.sk
email: kbkfire@kbkfire.sk
www: www.kbkfire.sk

 

Zoznam osôb, ktorým bolo vydané oprávnenie na inštalovanie, kontrolu a uvádzanie do prevádzky požiarnych a PTZ zariadení: Ing. Martin Ďuriník, Michal Židek.