Produkty

Naša spoločnosť dodáva nasledujúce výrobky:

  • Dodávky, montáž, opravy, kontroly prevádzkyschopnosti, revízie Zariadenia pre odvod dymu a tepla typ CARBOHEAT CO2 a ARCHHEAT CO2 – odkazy na popisy – viď sekcia Zariadenie pre prirodzený odvod dymu a tepla
  • Dodávky, montáž, opravy, kontroly prevádzkyschopnosti, revízie dymových zábran typ SB-G / 7 a SB-T / 2 – odkaz na popisy – viď sekcia Dymové zábrany
  • Dodávky, montáž, opravy, kontroly prevádzkyschopnosti, revízie Zariadenie pre odvod dymu a tepla – požiarne ventilátory, potrubia pre ZODT atď. – odkazy na popisy – viď sekcia Zariadenie pre nútený odvod dymu a tepla
  • Dodávky, montáž, opravy, kontroly prevádzkyschopnosti, revízie Zariadenia pre prirodzené vetranie CHÚC – odkaz na katalógové listy
  • Dodávky, montáž, opravy, kontroly prevádzkyschopnosti, revízie Tesnenia prestupov káblov, potrubí a škár požiarnymi deliacimi konštrukciami – odkazy na popisy – viď sekcia Tesnenie prestupov káblov, potrubí a škár požiarnymi deliacimi konštrukciami
  • Dodávky, montáž, opravy, kontroly prevádzkyschopnosti, revízie Autonómnych hlásičov požiaru podľa požiadaviek vyhlášky MV č.121/2002 o technických požiadavkách na požiarnu ochranu stavieb.
  • Dodávky, montáž, opravy, kontroly prevádzkyschopnosti a revízie požiarnych roliet
  • „DYMOVÉ ZÁBRANY SB-G / 7 A SB-T / 2“ … pevné dymové zábrany vykonané ako textilné alebo sklenené
  • „FIROTEX-V“ … textilné požiarnej rolety
  • Systém bezpečnostného značenia