Projekčná činnosť v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb

Sme schopní našim zákazníkom ponúknúť komplexné riešenie v oblasti projektovania stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti. Tím odborníkov z oblasti požiarnej ochrany zabezpečuje odborné spracovanie projektových dokumentácií od štúdie, územného riadenia, cez výber zhotoviteľa stavby, podrobnejšej dokumentácie až po skutočné prevedenie stavby. Zabezpečujeme kontrolu stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti a v neposlednom rade zabezpečujeme hladký priebeh kolaudačných konaní s územne príslušným Hasičským a záchranným zborom SR.

V rámci dokumentácie požiarnej bezpečnosti nami projektovaných stavieb spracovávame nasledujúce dokumentácie stavieb a zariadení:

  • Požiarno bezpečnostné riešenie stavby
  • Zariadenia pre odvod dymu a tepla
  • Samočinné vodné clony
  • Expertízne posudky
  • Stabilné hasiace zariadenia

V rámci užívania objektov je naša spoločnosť schopná spracovať potrebnú dokumentáciu z hľadiska požiarnej ochrany, tzn. všetku dokumentáciu vyplývajúcu zo zákona o požiarnej ochrane a vykonávacích vyhlášok.