Školení a vzdělávání

ŠKOLICÍ STŘEDISKO K.B.K. fire, s.r.o.

bylo vybudováno za finančního přispění Evropské Unie – Operačního programu podnikání a inovace při Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky a jedná se o nový, moderní učební prostor s variabilním uspořádáním až pro 38 osob.

Základ střediska tvoří dvě místnosti,které jsou rozděleny mobilní příčkou a mohou sloužit jako jedna velká školicí místnost, popř. jako dvě místnosti o kapacitě 30 a 8 osob.

Středisko je vybaveno moderní audiovizuální technikou – výkonným dataprojektorem s elektrickým plátnem, multimediální tabulí, vizualizérem, mobilní velkorozměrovou LED televizí a výkonným zesilovačem s reproduktorvou soustavou. Komplexní řešení audiovizuální techniky je řízeno moderním systémem s ovládáním mobilním dotykovým tabletem a umožňuje inovativní a moderní vzdělávání široké veřejnosti ve všech oblastech vědy a techniky.

Samozřejmostí je vybavení jednotlivých stolů pro posluchače zásuvkami pro připojení elektrického napájení přenosných počítačů a možností připojení do internetové sítě, a to buď pevným vysokorychlostním nebo mobilním WIFI připojením.

Pro zaručení komfortu posluchačů i školitelů je školicí středisko vybaveno výkonnou klimatizací, kvalitním osvětlením, zázemím pro školitele s možností využití kuchyňky a moderního sociálního zázemí s šatnou.

Katalogový list