Výrobky společnosti K.B.K. fire, s.r.o.

Naše společnost vyrábí a distribuuje následující výrobky:

  • Výroba, dodávky, montáž, opravy, kontroly provozuschopnosti, revize Zařízení pro odvod kouře a tepla typ CARBOHEAT CO2 a ARCHHEAT CO2 – odkazy na popisy – viz sekce Zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla
  • Výroba, dodávky, montáž, opravy, kontroly provozuschopnosti, revize Kouřových zábran typ SB-G/7 a SB-T/2 – odkaz na popisy – viz sekce Kouřové zábrany
  • Dodávky, montáž, opravy, kontroly provozuschopnosti, revize Zařízení pro odvod kouře a tepla – požární ventilátory, potrubí pro ZOKT atd. –odkazy na popisy – viz sekce Zařízení pro nucený odvod kouře a tepla
  • Výroba, dodávky, montáž, opravy, kontroly provozuschopnosti, revize Zařízení pro přirozené větrání CHÚC – odkaz na katalogové listy
  • Dodávky, montáž, opravy, kontroly provozuschopnosti, revize Těsnění prostupů kabelů, potrubí a spár požárně dělícími konstrukcemi – odkazy na popisy – viz sekce Těsnění prostupů kabelů, potrubí a spár požárně dělícími konstrukcemi
  • Dodávky, montáž, opravy, kontroly provozuschopnosti, revize Autonomních hlásičů požáru dle požadavků vyhlášky MV č.23/2008 Sb. o technických požadavcích na požární ochranu staveb.
  • Dodávky, montáž, opravy, kontroly provozuschopnosti a revize Požárních rolet
  • „KOUŘOVÉ ZÁBRANY SB-G/7 A SB-T/2“ … pevné kouřové zábrany provedené jako textilní nebo skleněné
  • „FIROTEX-V“ … textilní požární rolety
  • Systém bezpečnostního značení